دسته: آداب ساختمان
ترفندهای کاهش هزینه ساختمان برای مدیران ساختمان

ترفندهای کاهش هزینه ساختمان برای مدیران ساختمان

  • شنبه 10 خرداد 1399
  • نویسنده superuser
  • 1 نظر
انبوه‌سازان با حذف سهم «پرت» مصالح ‌مصرفی می‌توانند اثر هدفمندی را جبران کنند گروه مسکن- تحقیقاتی که درباره قیمت تمام‌شده ساخت مسکن از جانب یک گروه مرکب از کارشناسان استاندارد و تولیدکننده‌های مصالح‌ساختمانی انجام شده نشان می‌دهد روند کنونی ساخت‌وساز در کشور به دلیل آنکه با احکام استاندارد منطبق نیست، هزینه احداث هر متر مربع […]
ادامه مطلب
حقوق و مزایای مدیر ساختمان و وظایف او بر اساس قوانین مدیریت ساختمان

حقوق و مزایای مدیر ساختمان و وظایف او بر اساس قوانین مدیریت ساختمان

  • شنبه 10 خرداد 1399
  • نویسنده superuser
۱-  در ماده ۱۴ آیین‌نامه اجرایی قانون تملک آپارتمانها گفته شده که مدیر یا مدیران مسئول حفظ و اداره ساختمان و اجرای تصمیمات مجمع عمومی هستند. تمام اقدامات او طبق نظامات اداری صرفاً جهت حفظ ساختمان از هرگونه آسیب و خرابی و انجام امور جاری مانند نظافت فضای داخلی، زیبایی و رسیدگی به درختان و گیاهان و […]
ادامه مطلب